Střídání dne a noci

Tvůj Střekov

Pomozte nám nashromáždit 700 vyobrazení Střekova k sedmisetletému výročí první zmíňky o hradu.

Sběr obrázků je ukončen. Pomohli jste nám nasbírat téměř 200 vyobrazení střekova, děkujeme!